תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - צנרת טלפון - התקנת תיבת הסתעפות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
9.25 (א) תיבת הסתעפות ראשית ומשנית (להלן ? תיבת הסתעפות) לא תותקן בתחום דירה וכן לא בתחום מבנה עזר.

(ב) בכפוף לאמור בסעיף 9.05(א) יתואם מיקומה של תיבת הסתעפות עם רשות התקשורת.

(ג) מקום הימצאה של תיבת ההסתעפות יהיה יבש, נוח לגישה ומואר בתאורת יום או בתאורה מלאכותית.

(ד) תיבת ההסתעפות תיבנה בצורת ארגז על הקיר, או כולו או בחלקו בתוך גומחה של קיר, ותהיה לה דלת הנסגרת עם סגר קפיצי וסידורים למנעולי תליה.

(ה) תיבת הסתעפות המותקנת על קיר חיצוני, תיבנה מפח בעובי 2 מ"מ, צבועה בצבע מגן נגד חלודה ותהיה לה דלת מפח החסומה לחדירת רטיבות ונסגרת במנעול אשר יושג מרשות התקשורת ללא תמורה.

(ו) הלוח הפנימי המקביל לקיר של הארגז האמור, המשמש תיבת הסתעפות, יהיה עשוי מעץ לבן מוקצע ללא סדקים בעובי של 20 מ"מ לפחות; קצהו העליון של משטח העץ המיועד עבור התיבה, יימצא בגובה 1.80 מטר מעל לרצפה. אין להתקין צנרת כלשהי מאחורי הלוח למעט צנרת טלפון.

(ז) (1) תיבת הסתעפות ראשית תחובר למערכת הארקה של הבנין באמצעות צינור פלסטי או מתכתי בעל קוטר פנימי של 16 מ"מ לפחות.
(2) החיבור בין הצנרת ובין מערכת הארקה יהיה בקופסה עגולה שקוטרה לפחות 100 מ"מ או בקופסה מרובעת בעלת צלע שארכה 100 מ"מ לפחות.
(3) בצינור האמור בפסקה (1), יושחל תיל הארקה חד-גידי בעל מעטה פלסטי עגול, בקוטר של 2.5 מ"מ, העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 473; התיל יהיה רצוף וללא חיבורים כלשהם, ויחובר בקצהו האחד למערכת הארקה של הבנין, ובקצהו האחר לתגי החיבורים המיועדים לכך, בתיבת? ההסתעפות הראשית.

(ח) לתיבת הסתעפות ראשית, יותקן חיבור משוריין לרשת החשמל בצנרת נקודת כח. החיבור יימצא סמוך לדופן העליון של התיבה.

(ט) מידותיהן הפנימיות המינימליות של תיבות הסתעפות יהיו לפי פירוט זה:
להשלמה - יש להכניס תמונה של טבלה זו
מידות פנימיות של
מספר קווי תיבת הסתעפות בס"מ
טלפון בבנין רוחב?גובה

עד 5 60? 40
מ-6 עד 40 60? 80
מ-41 עד 80 60? 150
עומק התיבות לא יפחת מ-12 ס"מ ולא יעלה על 25 ס"מ.

(י) בבנין שבו תוכנן מספר קווי טלפון מעל 80, ייקבע מקום הריכוז לקווי הטלפון ומידותיו בתיאום עם רשות התקשורת.

(יא) בנכס שבתחומו יוקמו מספר בנינים, ייקבע מקום הריכוז או מקומות הריכוז לקווי הטלפון ומידותיו בתיאום עם רשות התקשורת.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:21:52

תגובות

הוסף תגובה