תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - גובה מינימלי של חלקי בנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.03 (א) גבהו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים (להלן - מ') המצויין לצדו בטור ב':

תחילה ותחולה.
טור א' ----------------------------------- טור ב'?
חלק הבנין ---------------------------------- גובה מזערי במ'
(1) מרתף המשמש למטרת שירות ------------- 2.05?
(2) מקלט או מחסה לשעת חירום ------------ 2.00?
(3) חדר שירות, פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת-- 2.05?
(4) חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת --- 2.50?
(5) חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית ---- 1.80?
ובחלקו העליון לפחות --------------- 2.50?
(6) חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות ---- 1.80?
ובחלקו העליון לפחות --------- 2.05?
(7) חנות ------------------------------- 2.75?
(8) יציע ---------------------- -------- 2.20?
(9) החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו -- 2.20?
(10) מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית ------ 2.40?
(11) מקום הנועד לחניה כמטרת שירות ---- -- 2.05?

(ב) על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בנין, חייבים לשמור באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף 2.04, ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות בגובה נמוך יותר, אם קיומם או הקמתם של קורות, כוכים, ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת.

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:49:18

תגובות

הוסף תגובה