תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - שטח מינימלי, רוחב מינימלי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.04 (א) שטחו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המרובעים (להלן ? מ"ר) המצויין לצדו בטור ב' והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ' המצויין לצדו בטור ג':
טור א' ----------- טור ב' -------------------- טור ג'
חלק הבנין ------- שטח מינימלי -------------- רוחב מינימלי במ'
- -----------------במ"ר ---------------------- בין קירות
(1) חדר מגורים---? 8.0 ---------------------- 2.60

טור א' --------------- טור ב' --------------- --- טור ג'
חלק הבנין ------------ שטח מינימלי -------------- רוחב מינימלי במ'
------------------------ במ"ר ------------------- בין קירות
(2) חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד
------------------------?14.0?-------------------- 2.60
(3) חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או יותר
-------------------------?12.0?------------------- 2.60
(4) חדרון------ -----?6.0 ------------------- 2.00
(5) חדר אמבטיה --------2.5?-------------------- 1.45
(6) בית שימוש (המדידה בין הציפויים שעל הקירות)?1.1 --0.80
(7) מטבח בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או יותר?6.0 -- 1.70
(8) מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד; נכלל המטבח בחדר המגורים, יתוסף שטחו לשטח חדר המגורים?4.5 -- 1.70
(9) מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה 4.0 מ"ר לפחות?5.0 -- 1.70
(10) חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה?1.8 -- 0.90

(ב) מדידת הרוחב תבוצע בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה ובין הציפויים.

(ג) על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בנין, חייבים לשמור באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף קטן (א), ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות ברוחב קטן יותר.

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:54:02

תגובות

הוסף תגובה