תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין - חלונות וארובות - הגנה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.93 במקרים שבהם מבקש בעל ההיתר להתקין סורגים לחלונות בבנין, הם יותקנו בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י :1635 סורגים לפתחים בבנינים, כפי שיעודכן מזמן לזמן (להלן ? ת"י 1635); באחד החלונות בכל אחת מהדירות בבנין יותקן סורג המיועד לפתח מילוט כמוגדר בתקן.

2.94 בפתחים של ארובות אוויר יותקן סורג אופקי בגובה התקרה של קומת הקרקע; הסורג יתאים לדרישות ת"י 1635.

2.95 (בוטל).

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:17:17

תגובות

הוסף תגובה