תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.45 (א) במקום לאסיפות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים החשודים כמסוכנים.

(ב) מיקומו של המיתקן ייקבע בהתייעצות עם מפקד המרחב של המשטרה.

(ג) במקום לאסיפות לא יהיו בליטות מקיר של פרוזדור, מעבר או חדר מדרגות עד לגובה של 2.25 מטרים.
17.46 (א) על חדרי מדרגות, מעקות וכבשים במקום לאסיפות יחול חלק ג' שבתוספת זו.

(ב) במקום לאסיפות לא יפחת שלח המדרגות בחדרי המדרגות מ-28 סנטימטרים.

(ג) במקום לאסיפות יהיה הגובה של המעקה שחובה להתקינו על פי חלק ג' האמור, 1.10 מטר לפחות.
17.47 (א) לתיאטרון, לאולם קונצרטים, לבית קולנוע ולאולם לעריכת טכסים ושמחות יהיה מקום חניה, עבור כלי רכב פרטי אחד לכל 10 משתתפים ועבור אוטובוס אחד לכל 150 משתתפים.

(ב) מקומות החניה יותקנו ככל האפשר סמוך למקום לאסיפות ובצורה שתמנע חציית כביש כדי להגיע לכניסה הראשית של המקום לאסיפות.

(ג) מקומות החניה יצויידו במשטחים המיועדים להולכי רגל כדי למנוע חציית שטחי חנייה.

(ד) למקום אסיפות הנועד להופעת אמנים ייקבעו מקומות לטעינה ולפריקה של תפאורות מחוץ לדרך ציבורית.17.48 במקום לאסיפות תותקן מערכת הודעות לשם מסירת ידיעות לציבור המשתתפים ולה ספק כוח עצמי במתח נמוך.17.49 סימן זה לא יחול על מיתקני ספורט אלא במידה שהדבר נאמר במפורש בחלק זה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:11:29

תגובות

הוסף תגובה