תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - תאורת התמצאות וחרום -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.41 (א) במקום לאסיפות תותקן תאורת אפילה לכל אורך המעבר האורכי שבין גושי המושבים עד לדלת היציאה מחלל המושבים; תאורת האפילה תאפשר לנטוש בבטחון את המושב או להגיע אליו בשעות אפילה; התאורה תוזן מרשת החשמל הרגילה, ועוצמתה לא תקטן מ-1 לוקס, המדוד על פני משטח הרצפה, במקום החשוך ביותר.

(ב) מעגלי הגופים של תאורת האפילה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה הרגילים; כל מעגל לא יכלול יותר מ-25 גופי תאורה.17.42 (א) גופי תאורת התמצאות יותקנו במקום לאסיפות במקומות אלה:
(1) מעל כל היציאות של חלל המושבים, חדר ההמתנה, חלל הבמה ואגף חדרי השחקנים;
(2) לאורך מסלול היציאה מחלל המושבים, מחלל הבמה ומאגף חדרי השחקנים;
(3) בקרבת לוח חשמל ראשי של הבנין והבמה;

(ב) גופי תאורת ההתמצאות יתאימו לתקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22.17.43 (א) שלטים מוארים בנוסח "יציאה" יותקנו, במקום לאסיפות, במקומות אלה:
(1) מעל לכל יציאה מחלל המושבים;

(2) לאורך מסלול היציאה מחלל המושבים, מחדר ההמתנה, מחלל הבמה ומאגף חדרי השחקנים.

(ב) סעיף 7.00.11 יחול, בשינויים המחוייבים.17.44 (א) שלטים מוארים בנוסח "אין מוצא" יותקנו, במקום לאסיפות, במקומות אלה:
(1) בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא;
(2) באגפים שאינם מיועדים ליציאה;
(3) בירידות למפלסים תת-קרקעיים.

(ב) סעיף 7.00.11 יחול, בשינויים המחוייבים.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:10:31

תגובות

הוסף תגובה