תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - חדר המתנה וקופות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.23 (א) במקום לאסיפות שיש בו מושבים קבועים, יהא חדר המתנה.
(ב) שטחו של חדר ההמתנה, לאחר ניכוי השטחים הנועדים בו לפרסומת, לחנויות, לדוכנים, לפרוזדורים, למעברים ולחדרי מדרגות, יהיה לפי חישוב זה:
(1) תיאטראות ואולמי קונצרטים - 0.5 מטר רבוע של שטח רצפה למושב;
(2) בתי קולנוע, אולמי הרצאות וכינוסים - 0.2 מטר רבוע של שטח רצפה למושב;
(3) על אף האמור בפסקה (2) רשאית הוועדה המקומית, בהתייעצות עם רשות הכבאות כמשמעותה בחלק ז' ועם מפקד המרחב של המשטרה, להקטין את השטח הדרוש לחדר ההמתנה ובלבד שלא יקטן מ- 0.1 מטר רבוע למושב.

(ג) לענין שטחו של חדר המתנה שסעיף קטן (ב) אינו חל עליו, והוא חלק של אולם כניסה כאמור בסעיף 3.03, ינהגו לפי סעיף 3.03.

(ד) תאי הקופות למכירת כרטיסי כניסה ייקבעו במקומות ובאופן שאין בהם כדי להפריע למעבר החופשי של הולכי רגל על מדרכה או מעבר ציבוריים, לנכנסים למקום לאסיפות או ליוצאים ממנו.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:04:59

תגובות

הוסף תגובה