תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - חדר הקרנה וליפוף -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.33 היה המקום לאסיפות נועד להקרנת סרטים, יהיה בו חדר הקרנה וכן חדר ליפוף, ואחת היא אם זה היעוד היחידי של המקום לאסיפות אם לאו.17.34 (א) שטח חדר ההקרנה יהיה 10 מטרים רבועים לפחות לחדר המיועד למכונת הקרנה אחת, ו-16 מטרים רבועים לחדר המיועד ללא יותר משלוש מכונות הקרנה; לכל מכונה נוספת יידרש שטח נוסף של 5 מטרים רבועים.

(ב) גובה חדר ההקרנה לא יפחת מ-2.75 מטרים, ועל פני רצפתו לא תיבנה הגבהה המפחיתה את הגובה מ-2.10 מטרים.
------------
*?הפיסקה הנ"ל נוספה בסוף סעיף 17.31, היות ואין לסעיף זה סעיף קטן (ז), כנאמר בהוראות.

(ג) משני צדי המקום הנועד למכונת הקרנה ומאחוריו יישאר מעבר חופשי שרוחבו לא יפחת ממטר אחד.

(ד) לא יהיו פתחים בין חדר ההקרנה וחלל המושבים, חוץ מאשנבי הקרנה ואשנבי פיקוח.

(ה) שטח אשנבי ההקרנה לא יעלה על הדרוש להקרנה.

(ו) שטח אשנבי הפיקוח לא יעלה על 270 סנטימטרים רבועים.

(ז) אשנבי ההקרנה והפיקוח יצויידו בשמשות בעובי של 5? מילימטרים לפחות, המותקנות במסגרת מתכתית, ובתריסים מתכתיים הנסגרים מלמעלה למטה, ביד ואוטומטית, במשולב עם ניתוק זרם החשמל לחדר ההקרנה.

(ח) חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי הסקה מרכזית, מזגנים אינדיוידואליים או תנורי חשמל אינדיוידואליים קבועים במקום עם גופי חימום סגורים.

(ט) מיתקני האוורור ומיזוג האוויר בחדר ההקרנה יהיו נפרדים ממערכות אוורור ומיזוג אוויר מרכזיות של הבנין, אם ישנן כאלה.

(י) בחדר הקרנה יותקן פתח שחרור הדף בגודל שלא יפחת מ-0.5 מטר רבוע, הפונה ישירות החוצה או לפיר הפונה החוצה והעשוי מחמרים בלתי דליקים.

(יא) הארובות לשחרור חום וגזים מחדר הקרנה ייבנו מחמרים בלתי דליקים ויהיו נפרדות מארובות של פירי אוורור אחרים בבנין.

(יב) סמוך ליציאה מחדר הקרנה יותקן מפסק חשמלי ראשי המשותף לכל מיתקני החשמל של חדר ההקרנה, למעט גופי תאורת חירום במתח נמוך.17.35 שטח חדר ליפוף לא יקטן מ-6 מטרים רבועים וגובהו לא יפחת מ-2.50 מטרים.17.36 (א) דרכי היציאה מחדרי הקרנה וליפוף יהיו נפרדות הפרדה מוחלטת מחללים שאליהם יש לציבור גישה, ויובילו ישירות אל מחוץ לבנין.

(ב) דרך היציאה מחדרי הקרנה וליפוף תהא ברוחב של 80 סנטימטר לפחות; היו דרכי יציאה כאלה גם באמצעות מדרגות, לא יעלה שיפוען על 1:1. היו המדרגות לוליניות, לא יקטן רוחבן מ-90 סנטימטרים ויותקנו לאורכן מעקות משני הצדדים ומשטחי ביניים, כל שלושה מטר גובה.17.37 (א) חדרי הקרנה וליפוף יופרדו מהחללים הסמוכים ובינם לבין עצמם בקירות ובתקרות עשויים מאלמנטים עמידי אש למשך שלוש שעות לפחות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חדר ליפוף הנועד גם לאחסון סרטים מניטרו-צלולוזה, יופרד מחדר ההקרנה בקיר העשוי מאלמנטים עמידי אש למשך ארבע שעות לפחות.
17.38 מעל הפתחים של חדרי הקרנה וליפוף יותקן גגון מתכתי לרוחב כל הפתח בתוספת של 30 סנטימטרים מכל צד, ואורכו לא יפחת מ-50 סנטימטרים.17.39 דלתות חדרי הקרנה וליפוף יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז', וייפתחו עם כיוון המילוט.


17.40 גופי תאורה בחדרי ההקרנה והליפוף יהיו מוגנים בפני פגיעה מכנית.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:08:59

תגובות

הוסף תגובה