תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - דלתות, מסדרונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.24 במקום לאסיפות הנועד ללא יותר מ- 400 משתתפים יהיה רוחב הדלתות, הפרוזדורים והמדרגות בדרך מוצא בטוח - לפחות 1.65 מטר, ואם נועד ליותר מ- 400 משתתפים - לפחות 2.20 מטרים.


17.25 (א) במקום לאסיפות יותקנו כל פתחי כניסה כך שיוכלו לשמש גם ליציאת הקהל, וההוראות על פתחי היציאה, פרט לסעיף 17.31(א), יוחלו גם על פתחי כניסה.

(ב) הדלתות הנפתחות לאורך דרך מוצא בטוח ייפתחו עם כיוון היציאה, יצויידו במנעולי בהלה בכל כנף ויהיו ללא מפתנים.

(ג) מנעולי הבהלה יותקנו בגובה של כ- 1.20 מטרים מעל מפלס הרצפה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:05:49

תגובות

הוסף תגובה