תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ג' ? הוראות מיוחדות למיתקני ספורט

17.50 היתר להקמת מיתקן ספורט יינתן על פי ההוראות המפורטות בסעיף 17.10.17.51 (א) במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום ודרך מעבר לרכב בטחון המובילה אליה מצד אחד לפחות של המגרש או פתח הבנין.

(ב) על דרך המעבר לרכב בטחון יחולו ההוראות שבסעיפים 7.00.03, 7.00.04 ו-7.00.05, בשינויים המחוייבים, אף אם המיתקן איננו בנין גבוה או בנין רב-קומות.

(ג) הגובה והרוחב של כניסת חירום לא יפחתו מ-4.20 מטרים.

(ד) במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-3000 צופים יותקנו שתי כניסות חירום.

(ה) במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב בטחון עד לזירת המשחקים.

(ו) במגרש ספורט המיועד לכדורגל תוביל דרך המעבר כאמור לתוך זירת המשחקים.

(ז) באולם ספורט תוביל דרך המעבר כאמור עד לפתח הבנין שבו נמצא האולם.
17.52 (א) מיתקן ספורט המיועד ליותר מ-3000 צופים, יחולק לגושים נפרדים שכל אחד מהם ייועד ללא יותר מ-2000 צופים; ההפרדה בין הגושים תבוצע בדרך זו:
(1) באולם ספורט ? על ידי גדר שגובהה לא יפחת מ-1.10 מטר;
(2) במגרש ספורט ? על ידי גדר שגובהה לא יפחת מ-2 מטרים ובה דלת דו-כיוונית מגוש לגוש.

(ב) הגדר תהיה בנוייה כמתואר בסעיף 17.61.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:13:03

תגובות

הוסף תגובה