תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - קומת שירותים ושחרור עשן -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.00.30 ?בבנין גבוה ובבנין רב-קומות תהיה הפרדה גמורה בין קומות השירותים המכילות, בין השאר, חנייה, הסקה, חימום מים, חשמל ומחסנים, לבין יתר חלקי הבנין;

ההפרדה האמורה תהיה על-ידי:
(1) קירות עמידי אש של שעתיים לפחות;
(2) תקרות עמידות אש של שעתיים לפחות;
(3) דלתות אש.


7.00.31 ?במפלס תת-קרקעי של בנין גבוה ובנין רב-קומות יותקנו אמצעים לשחרור עשן.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:57:59

תגובות

הוסף תגובה