תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - הוראות שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.94.00 ?חיבור צנרת אספקת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב- קומות שבאדמת חרסית פעילה יהיה גמיש ובר- קיימא.


7.95.00 ?בבנין גבוה ובבנין רב קומות יוסדר ניקוי החלונות וקירות המסך בהתאם לאמור בפרט 2.28.


7.96.00 ?(א) ?מינהרה ופיר יופרדו בבנין גבוה או בנין רב- קומות לכל ארכם וגבהם על- ידי קירות עמידי אש של שעתיים לפחות.

(ב) בכל קומה יהיה פתח כניסה לפיר.

(ג) הפתח האמור בסעיף קטן (ב) יהיה סגור על ידי דלת אש.

(ד) במינהרה יהיו כניסות בכל 50 מטרים לכל היותר, עם דלת- אש, כאמור בסעיף קטן (ג).


7.97.00 ?בחלקו העילי של פיר יותקן פתח לשיחרור עשן ששטחו לא יקטן מ- 8% משטח החתך האפקי של הפיר; הפתח יהיה פתוח בדרך קבע או יצוייד במנגנון פתיחה אוטומטי וידני.תק' (מס' 5)
תשל"א- 1971

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:41:30

תגובות

הוסף תגובה