תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים - גנרטור חשמלי -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
7.88.00 (א) גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בגלל גובהו, יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארת חדרי מדרגות מוגנים, מערכות מדרגות חיצוניות, המקלטים והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבנין ומבקריו, להפעלת המשאבות לדחיסת מים לקומות העליונות ולמערכת האיוור המיכני של המקלטים והמעליות וכן למיתקן הארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה, אם מותקן.

(ב) הגנרטור יותקן כך שעם הפסקת זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל ציבורית יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי.

(ג) הגנרטור יותקן על פי הוראות שיתן האחראי לביקורת על התקנת מיתקני החשמל בבנין, לפי כללי המקצוע המקובלים.

(ד) יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום; הוא יותקן במקום נוח לגישה.

(ה) גנרטור המופעל על-ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין ויחולו עליו הוראות אלה:

(1) הוא יוקף קירות בנויים מהרצפה עד לתקרה מאלמנטים עמידי אש של שעתיים לפחות;

(2) חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ והגזים הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ;

(3) דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות-אש;

(4) יותקן מקום לאיחסון הדלק הנוזלי שיהיה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז?1976, ואחת היא אם האחסנה במסגרת עסק או לא; לענין זה רואים את התקנות האמורות כחלות על בנינים המשמשים למגורים, למשרדים ולכל מטרה אחרת אפילו איננה עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים.

עדכון אחרון: 2007-05-10 08:39:04

תגובות

הוסף תגובה