תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - מעלית ומעלון בבנין קיים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.100 בסימן זה ?

"בנין קיים" ? בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית;

"מעלון" ? מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו, בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות;

"מעלית" ? מעלית לנשיאת בני אדם.


3.101 הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או רב קומות.


3.102 (א) מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו-120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, "רוחב" ? מרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; "עומק" ? המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:19:53

תגובות

הוסף תגובה