תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - גובה ראש ופודסט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.36 מזקף ראש בחדר מדרגות וכן בפרוזדורים ומעברים המובילים ממנו ליציאה מן הבנין, לא יפחת מ-2.10 מ'.

3.37 (א) העומק של משטח אפקי בחדר מדרגות הנמדד בין מישור ציפוי הקיר המוצב במקביל וממול למדרגה הקרובה ביותר ובין האף של אותה מדרגה (להלן בסעיף זה ? עומק), לא יפחת מרחבן המינימלי של המדרגות, ובשום מקרה לא יפחת מ-1.00 מ'.

(ב) העומק של משטח אפקי שבין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחד ? אם המהלך העליון מכיל יותר מ-9 מדרגות ? לא יפחת מ-1.20 מ'; בסעיף קטן זה, "עומק" ? המרחק האפקי בין אפי שתי המדרגות הגובלות עם המשטח האפקי.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) העומק במדרגות פנימיות בדירה יכול שיפחת מ-1.00 מ'.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:03:54

תגובות

הוסף תגובה