תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - איוור ותאורה בחדר מדרגות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.60 (א) חדר מדרגות יאוור באמצעות פתח הכניסה לבנין ופתחים באחד מקירותיו החיצוניים או בתקרתו העליונה.

(ב) פתח האיוור העליון בחדר מדרגות יימצא בגובה שלא יפחת מ-2.00 מ' מעל המשטח האפקי הגבוה ביותר שבו.


3.61 חדר מדרגות המשמש יותר משתי דירות יואר על-ידי אחד האמצעים הבאים:

(1) חלונות הנפתחים כלפי הרחוב או אל שטח פתוח שגדלו 1.0 מ"ר לפחות;

(2) תאורה מלאכותית לכל קומה שעצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה תהיה 10 לוקס לפחות;

(3) אור עליון.


3.62 על אף האמור בסעיף 3.61 לא יואר חדר מדרגות באמצעות אור עליון אלא אם יתקיימו תנאים אלה:
(1) הבנין מכיל עד שלוש קומות או בבנין המכיל ארבע ועד שש קומות, המעבר לאור בין מהלכי המדרגות העובר לכל גבהו של חדר מדרגות הולך ומתרחב ככל שהקומה גבוהה יותר;

(2) המקום החשוך ביותר על רצפת חדר מדרגות מואר בעוצמה של 10 לוקס לפחות;

(3) המעבר החפשי בין מהלכי המדרגות המקבילים יהיה ברוחב של 0.20 מ' לפחות.


3.63 (א) בכל קומה של חדר מדרגות תותקן תאורה מלאכותית לשימוש בשעות החשיכה.

(ב) להפעלת תאורה מלאכותית כאמור יותקנו מתגים במרחק שאינו עולה על 1.50 מ' מהכניסה לחדר המדרגות ולכל דירה בבנין.

(ג) בכל דירה יותקנו מתגים להפעלת תאורה מלאכותית בחדרי מדרגות.

(ד) בכל המרפסות של דירה הנמצאת בגובה עד 4 מטרים מפני הקרקע או מפני מפלס הכניסה הקובעת לבנין, תותקן תאורה מלאכותית שתופעל על-ידי מתגים הנמצאים בדירה.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:11:45

תגובות

הוסף תגובה