תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - תנאים נוספים למעלית ומעלון -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.110 (א) מעלית על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים האלה:
(1) ת"י 24 חלק 1 ? מעליות נוסעים ומעליות משא: חלק 1 ? מעליות חשמליות;
(2) ת"י 24 חלק 2 ? מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הדראוליות.

(ב) לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בדובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא.


3.111 על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 7.07.00 עד 7.09.00 ו-7.11.00.


3.112 על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

(1) המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה או לאחר ששוכנע כי בנסיבות הענין יהיה זה מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;

(2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;

(3) המעלון והתקנתו יהיו על פי תקן.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:25:22

תגובות

הוסף תגובה