תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - רום, שלח, מספר מדרגות במהלך -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.38 (א) מוביל חדר מדרגות לשלוש דירות או יותר, לא יעלה רום המדרגה על 17.5 ס"מ.

(ב) לא יפחת שלח המדרגה מ-25 ס"מ.

(ג) קטן שלח המדרגה מ-27 ס"מ, יהיה למדרגה אף הבולט 2 ס"מ לפחות כלפי חוץ.

(ד) במהלך מדרגות אחד לכל ארכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה הבאה:
2 רומים + שלח = 61 עד 63 ס"מ


3.39 (א) במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר המדרגות מ-3 ולא יעלה על 16; ואולם בדירה בקומת קרקע ובתוך דירה, מותר שמספר המדרגות במהלך מדרגות אחד, יפחת מ-3.
(ב) במהלך מדרגות אחד לא יעלה מספר המדרגות על 22 אם רום המדרגה אינו עולה על 15.5 ס"מ.


3.40 (א) לא יעלה הפרש הגובה בין המפלס העליון והתחתון של מהלך מדרגות אחד על 3.40 מ'.
(ב) בנסיבות מיוחדות רשאית הועדה המקומית להתיר הפרש גובה העולה על האמור בסעיף קטן (א) בתנאי שרום המדרגה אינו עולה על 14 ס"מ.


3.41 אם המדרגה העליונה או התחתונה במהלך מדרגות גובלת עם דלת הנפתחת אל חדר מדרגות, ייבנה משטח אפקי לפני הדלת האמורה.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:05:57

תגובות

הוסף תגובה