תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - מדרגות טרפזיות, לוליניות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.47 (א) לא יותקנו מדרגות בעלות שלחים בצורה טרפזית אלא אם יתמלא לגביהן אחד משני תנאים אלה:
(1) הבנין מכיל עד שתי דירות;
(2) המדרגות אינן מהוות חלק מדרך מוצא בטוח או? ממדרגות לשעת חירום כמשמעותן בחלק ז' לתוספת זו.

(ב) שלח מדרגה טרפזית ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ-17.5 ס"מ.

(ג) זווית העליה של מדרגות טרפזיות או מדרגות כאמור המשולבות במדרגות רגילות, הנמדדת לאורך בציר מהלך המדרגות, תהיה אחידה.


3.48 (א) לא יותקנו מדרגות לולייניות אלא אם יתמלא לגביהן אחד התנאים כלהלן:
(1) הבנין מכיל עד שתי דירות;
(2) המדרגות משמשות לעליה ליציע של חנות או לירידה מחנות למחסן או למטבח במרתף;
(3) המדרגות אינן מהוות חלק מדרך מוצא בטוח או ממדרגות לשעת חירום כמשמעותן בחלק ז' לתוספת זו.

(ב) רחבה של מדרגה לוליינית לא יפחת מ-0.55 מ'.

(ג) שלח מדרגה כאמור ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ-12 ס"מ.

(ד) המדרגות האמורות יהיו בעלי מידות וצורה אחידים.

(ה) מעקים ומסעדים יותקנו כנדרש בסעיף 3.42.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:09:21

תגובות

הוסף תגובה