תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - רוחב פרוזדור לדירה ופודסט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.103 על אף האמור בפרט 2.05, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות.


3.104 על אף האמור בפרט 3.21, על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה:

(1) רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המצוינות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים, ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים ? עד כדי 90 סנטימטרים.


3.105 על אף האמור בפרט 3.37 יחולו הוראות אלה:

(1) עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות;

(2) על אף האמור בפסקה (1), במקרה שבו שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות המפורטות בפסקה האמורה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיק הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים, אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:22:55

תגובות

הוסף תגובה