תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - מדרגות - הסתיגויות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
  תוכן
  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)
 
 
3.106 (א) על אף האמור בפרט 3.34(א), בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים רבי-קומות, רוחבן המינימלי של המדרגות יהא 0.9 מטרים לפחות.

(ב) במקרה שבו אישר המהנדס שלא ניתן להתקין את המעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה כך שיישמר מרווח חופשי למעבר של 0.8 מטרים לפחות בין מאחז יד לקיר הנגדי וכן בין שני מאחזי יד ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים; המדידה תבוצע בין צדו הקרוב של מאחז היד לקיר הנגדי או בין הצדדים הקרובים של מאחזי היד.


3.107 על אף האמור בפרט 3.33, הרוחב הפנימי של חדר מדרגות, שמהלך מדרגותיו הוא שלושה מהלכי מדרגות או יותר, יהיה 2.1 מטרים לפחות.


3.108 על אף האמור ?
(1) בפרט 3.38(א) ? לא יעלה רום המדרגב על 18.5 סנטימטרים;

(2) בפרט 3.38(ג) ? למדרגה ששלחה עולה על 25 סנטימטרים, אין חובה להתקין אף בולט.


3.109 על אף האמור בפרט 3.39(א), מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ-3 ויעלה על 16 מדרגות.

עדכון אחרון: 2007-05-09 20:24:02

תגובות

הוסף תגובה