תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מקומות לאסיפות - הוראות למיתקני ספורט - שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
17.69 על המקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יחולו הוראות אלה:

(1) רצפת השטחים המיועדים לבתי השימוש או למקלחות או למקומות ההלבשה תהא עשויה חומר בלתי מחליק;

(2) לא יהיו בליטות על הקירות, הדלתות והחלונות הגובלים בזירת המשחקים, עד לגובה 2 מטרים לפחות מעל הרצפה; הזיגוג בחלונות יהיה מחומר בלתי שביר;

(3) מסביב לשטח המיועד למשחקי ספורט תהא רצועה פנויה מכל מכשול שמידותיה יהיו ?
למשחקי כדורגל וכדורעף ? 3 מטרים מקו הסימון בכל כיוון;
למשחקי כדורסל ? 8 מטרים מקו הסימון בכל כיוון;
למשחקי כדוריד 2 מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו-1 מטר לאורך האולם מקו הסימון;

(4) באולם ספורט, כל התקרות יהיו מחומר בלתי שביר ועמיד נגד חבטות של כדורי משחק;

(5) באולם ספורט, הרצפה בזירת המשחקים, תהא מחומר בלתי מחליק, ללא חשמל סטאטי ובנוייה בדרך שיש בה כדי למנוע סיכונים תברואיים;

(6) במגרש ספורט המיועד לכדורגל יהא המעבר של הספורטאים מחדרי ההלבשה אל זירת המשחקים מוגן מפני פגיעות מסוג כלשהו;

(7) במגרש ספורט המיועד לכדורגל תהא כניסה ויציאה מזירת המשחקים לספורטאים ולשופטים בדרך שתמנע כל הפרעה על ידי הצופים.17.70 מיתקן ספורט ייבנה מחומרי בניה בלתי דליקים כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 755, למעט רצפת הזירה למשחקי כדורסל, המושבים לצופים ובתי אחיזה למעקות בחדרי המדרגות; חמרי בניה דליקים כאמור יעמדו בדרישת דליקות: 3.2 II כמוגדר בתקן האמור.17.71 במיתקן ספורט יהיה מקום חניה עבור כלי רכב פרטי אחד לכל 10 צופים ועבור אוטובוס אחד לכל 150 צופים.17.72 רוחב פתחי כניסה ויציאה בחלק זה יהיה כמשמעות "רוחב חופשי בפתח" שבסעיף 8.01.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:22:35

תגובות

הוסף תגובה